Studiebegeleiding Nieuwland

"Waar leren weer leuk is"

Bekijk onze diensten

Citotraining

Eén-op-één extra bijles , waarbij verschillende onderwerpen van groep 7 en 8 die belangrijk zijn voor de Cito-toets extra aandacht krijgen om de vragen goed te kunnen beantwoorden (Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie en Studievaardigheden). Vervolgens wordt er geoefend en gekeken hoe de leerling zichzelf kan ontwikkelen om zelfverzekerd met toetsen en schoolwerk om te gaan.

Tarief: 35 euro per uur 

Remedial teaching

Extra ondersteuning op gebied van rekenen, spelling vanaf groep 5 tot en met groep 7. Automatisatie staat voorop. Zo krijgt de leerling meer houvast in wat van hem of haar verwacht wordt.

Tarief: 35 euro per uur  

Studiecoaching

Bij studiecoaching staat eigen verantwoordelijkheid bovenaan. De leerling kan met behulp van een of twee uur studiecoaching in de week, voldoende handvatten hebben om de rest van de week zelfstandig aan de slag te gaan. Autonomiteit staat dus voorop. Discipline is er al bij de leerling. Er worden vooral handvatten gegeven om dit te kunnen doen, namelijk de basisstudievaardigheden, naast andere tips en trucs. Er kan gebruikt worden gemaakt van de blikagenda of de plenda. Dat is wat de leerling het liefst wil.

Tarief: 35 euro per uur (als de planagenda nog niet aangeschaft is, dan worden ook deze kosten verrekend)

Faalangstreductie-training/psychologische begeleiding depressie/angst

Sommige leerlingen hebben last van spanningen waardoor de kwaliteiten van de leerling onvoldoende benut worden. Tijdens de faalangstreductie-training wordt de leerling geleerd om, om te gaan met deze spanningen. De basis van de training is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, waardoor de leerling meer zelfinzicht/controle krijgt op zijn of haar emoties en gedachtes. Mindfulness oefeningen kunnen hier onderdeel van zijn.

Tarief: 50 euro per uur (Excl. btw)

Examentraining

Coaching gericht op het examen. Voor de leerling wordt een specifiek programma samengesteld gericht op het examen. Tijdens de bijlessen wordt extra handvatten gegeven terwijl de leerling zelfstandig aan de slag gaat met dit programma om zich voor te bereiden op het examen.

Tarief: 35 euro per uur  

Dyslexiebehandelingen

Soms is een specialistische behandeling van dyslexie noodzakelijk naast de algemene leestechnieken, spellingsregels (werkwoordspelling) en gebruik van hulpmiddelen (Daisyspeler, Kurzweil). Deze behandeling gaat voornamelijk uit van het automatiseren van de klank- en morfeemstructuur van woorden. In de behandeling kan het raamwerk van de spellingsregels verder worden verstevigd en kan gewerkt worden aan de automatisering van de inprentwoorden. De F&L methode wordt gebruikt bij deze specialistische behandeling.

Tarief: 40 euro per uur  

Scriptiebegeleiding

Het schrijven van een afstudeeronderzoek of scriptie kan een zenuwslopende exercitie worden als je niet een aantal stappen als uitgangspunt neemt. Soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig om datgene op papier te zetten wat ze willen overbrengen.

Tarief: 35 euro per uur  

Huiswerkbegeleiding

Soms is het nodig net iets wat meer vastigheid te hebben. Een plek waar je structureel en stapsgewijs je huiswerk kan maken. Waar je altijd als je het even niet meer weet om hulp kan vragen. Bij Studiebegeleiding Nieuwland is het mogelijk om ook huiswerkbegeleiding te krijgen. Huiswerkbegeleiding bestaat allereerst uit een uur studiecoaching per week, waarbij er een weekplanning gemaakt wordt waardoor je zelf iedere dag een dagplanning kunt maken. Tijdens dit coachingsuur krijg je ook een stappenplan om je werk uiteindelijk ook daadwerkelijk te doen met tips en trucs als het gaat om studievaardigheden.

-3 dagen; met als basis een uur studiecoaching per week ; tarief 275 euro per maand

-4 dagen; met als basis een uur studiecoaching per week; tarief 300 euro per maand

-5 dagen; met als basis een uur studiecoaching per week; tarief 350 euro per maand  

Financiële bijdrage is mogelijk via stichting leergeld https://www.leergeldamersfoort.nl/huiswerkbegeleiding/

0