Studiebegeleiding Nieuwland

"Waar leren weer leuk is"

Even Voorstellen

In 2001 heb ik mijn universitaire studie Psychologie met de afstudeerrichting Klinische Psychologie afgerond. Vervolgens heb ik veel ervaring opgedaan als gedragsdeskundige en wetenschapper. De laatste 14 jaar ben ik, Vera Koppenrade, vooral als studiebegeleider en orthopedagoog in het onderwijs actief geweest en in oktober 2014 als zelfstandige gestart bij Studiebegeleiding Nieuwland. Als basispsycholoog probeer ik de leerling vooral een steuntje in de rug te bieden door de leerling te begeleiden op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Als persoon zou ik me graag willen specialiseren. Om dit te kunnen volg ik extra workshops bij het RINO. Zo heb ik mijzelf als mindfulnesstrainer gecertificeerd en ben ik bezig met mij te certificeren als cognitieve gedragstherapeut (registratienummer 130003134).


Motivatie is het beste te verhogen door te werken aan een goed gevoel over datgene wat men al beheerst. Dus een gevoel dat schoolwerk behapbaar is of datgene waar men al trots op is. Dat doe ik vooral door iemands zelfbesef van de eigen vaardigheden (Self-Efficacy) te verhogen. Zodoende kan er gewerkt worden vanuit de kracht van een leerling in plaats vanuit zijn of haar kwetsbaarheid. Maatwerk is daarbij onontbeerlijk. Er wordt vooral gewerkt door samen met de leerling positieve doelen te stellen. De cognitieve gedragstherapie als basis kan daarbij helpen zeker als er sprake is van faalangst. 

  • Kleinschalig en vertrouwd
  • Persoonsgericht
  • Coaching gericht op eigen kunnen
0